Safety tips for travelers -Trang web tiện ích dành cho khách du lịch đến Nhật sử dụng trong trường hợp khẩn cấp-

Safety tips for travelers -Trang web tiện ích dành cho khách du lịch đến Nhật sử dụng trong trường hợp khẩn cấp-

 

Những thông tin hữu ích dành cho khách du lịch đến Nhật sử dụng trong trường hợp khẩn cấp như trường hợp gặp tai nạn (Ví dụ như thông tin về thời tiết và về giao thông) được Bộ du lịch quốc gia Nhật Bản cung cấp trên trang Web để khách du lịch có thể sử dụng rộng rãi. Xin các bạn hãy sử dụng trong lúc khẩn cấp.

 

Trên máy tính : http://www.jnto.go.jp/safety-tips/pc/index.html

Trên điện thoại : http://www.jnto.go.jp/safety-tips/mobile