Thông báo về phí vào cửa công viên Karakuen

Bắt đầu từ ngày 1/11/2019, sẽ bắt đầu thu phí khi vào công viên Kairakuen.

Phí vào cửa nhằm bảo trì và tiếp tục phát triển thêm những nét hấp dẫn của công viên Kairakuen, di sản văn hóa Nhật bản cũng như là một điểm du lịch thú vị. Chúng tôi hi vọng các bạn có thể trải nghiệm vẻ đẹp của công viên trong bốn mùa.

Phí vào cửa

Cá nhân

Người lớn (15 tuổi trở lên) Trẻ em (14 tuổi trở xuống)
300 yên 150 yên

Theo đoàn (20 người trở lên)

Người lớn (15 tuổi trở lên) Trẻ em (14 tuổi trở xuống)
230 yên 120 yên

○Phí vào công viên từ lúc mở cửa đến 21:00 đều có giá như nahou.
○Những người từ 70 tuổi trở lên thì giá vé giảm một nửa
○Miễn phí vé cho một số trường hợp sau
・Những người đang nhận trợ cấp xã hội
・Những người mang theo sổ chứng nhận bị tàn tật (Miễn phí cho 1 người chăm sóc đi kèm)
・Những người mang giấy chứng nhận đang nhận hỗ trợ về tài chính cho một số căn bệnh nan y (Miễn phí cho 1 người chăm sóc đi kèm) Khu vực phải trả phí vào cửa: toàn bộ công viên Kairakuen.