Truy cập

Truy cập

 

Từ Tokyo ->Mito

  • Đi xe điện mất 65 phút(Nếu sử dụng xe điện tốc hành Hitachi sẽ rút ngắn thời gian)
  • Đi xe hơi mất 60 phút (Sử dụng tuyến đường cao tốc từ cửa ngõ Misato đến cửa ngõ Mito)

Từ Akihabara ->Tsukuba

  • Đi xe điện (Sử dụng xe tốc hành Tsukuba Express)

Từ Mito ->Narita

  • Đi xe hơi mất 120 phút

Từ sân bay Ibaraki ->Tokyo

  • Đi xe hơi mất 90 phút