Cycling-Trải nghiệm đạp xe:Xuất phát từ Tokyo tại ga Ueno, tour khám phá Kasama, Ibaraki trong một ngày.

Cycling-Trải nghiệm đạp xe:Xuất phát từ Tokyo tại ga Ueno, tour khám phá Kasama, Ibaraki trong một ngày.